De werkelijkheid belichten

Bron: ISM-Palestine 
palsolidarity.org 21 november 2023 ~~~

Op 20 november 2023 reageerden een aantal van ons, Palestijnen en buitenlanders, op het incident dat kolonisten en soldaten de telefoon van een jongen in beslag namen en het huishouden bedreigden en lastig vielen in Al-Rakiz, aan de rand van Tuwani.

Het bonte gezelschap van 10-12 lokale illegale kolonisten vermomd als soldaten, sommigen gemaskerd, vond het niet leuk dat we daar waren en dit machtsmisbruik zagen.

Terwijl we daar waren, duwden de soldaten ons, sloegen ons met een pistool, betastten onze borsten, scholden ons uit voor vrouwenhaters, gooiden ons op de grond, gebruikten hun telefoons om ons te fotograferen, rukten de camera uit onze handen en stalen een telefoon die we gebruikten voor documentatie. De camera van een Japanse nationale tv nieuwsploeg die ter plaatse was, werd ook gestolen.

Video

In de afgelopen weken zijn camera’s en telefoons van mensenrechtenwaarnemers herhaaldelijk gestolen en vernield door Israëlische politie en soldaten. Politie en soldaten hebben ook mensenrechtenwaarnemers bedreigd met geweld en geweld toegepast op mensenrechtenwaarnemers in een poging hen te dwingen hun wachtwoorden te overhandigen.

Deze daden van agressie tegen mensen die mensenrechtenschendingen documenteren zijn de afgelopen weken schering en inslag geworden op de Westelijke Jordaanoever.

Ida B. Wells, onderzoeksjournalist tegen het lynchen en ouderling van de zwarte vrijheidsbeweging, schreef: “De manier om onrecht te herstellen is door het licht van de waarheid op hen te richten”.

Degenen die kwaad en wreedheden begaan, hebben het nodig dat hun geweld verborgen blijft om door te kunnen gaan. Op X (voorheen Twitter) heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir zelfs opgeroepen om alle “kritiek op ‘kolonistengeweld'” “volledig uit het publieke debat te laten verdwijnen”. Rechtse Israëlische politici proberen een cultuur van geweld te bevorderen waarin geweld door kolonisten wordt goedgepraat, aangemoedigd, bewapend en gemandateerd. De International Solidarity Movement roept alle individuen, regeringen en internationale organen op om een wapenembargo af te dwingen tegen de staat Israël om te voorkomen dat er nog meer wapens in handen komen van extremistische kolonistenmilities die uit zijn op geweld en etnische zuivering.

Topfoto: Ida B. Wells kunst door E.R. Flynn