Het recht zich te land en ter zee tegen genocide te verzetten

Bron: studenten New York 
Internationale Solidariteitsbeweging 6 mei 2024

Van Palestina tot de Freedom Flotilla tot kampementen op universiteiten, verzet groeit: Een ISM communiqué


Mensenrechtenverdediger Bassam Tamini heeft opnieuw zes maanden administratieve detentie opgelegd gekregen, en voegt zich daarmee bij honderden Palestijnen die voor onbepaalde tijd worden vastgehouden zonder in staat van beschuldiging te zijn gesteld. Tamini en zijn dochter Ahed zijn felle critici van het kolonistengeweld op de Westelijke Jordaanoever. Deze recente verlenging is gewoon weer een tactiek om afwijkende meningen de kop in te drukken en Bassam het zwijgen op te leggen omdat hij opkomt voor de Palestijnen in de bezette gebieden.

Als we zien hoe bruut de politie reageerde op de studentenkampementen, worden we eraan herinnerd dat onderdrukking overal is. En terwijl we toekijken hoe Palestijnse activisten zoals de familie Tamini het doorstaan, verheugen Palestijnen zich over jonge mensen aan de andere kant van de wereld die de medeplichtigheid van hun regering aan genocide en de weigering van hun universiteit om zich aan te sluiten bij de BDS-beweging om te desinvesteren van Israël, aan de kaak stellen.

International Solidarity Movement (ISM) staat achter deze studenten die hun academische toekomst, en soms hun leven, op het spel zetten om een vrij Palestina te eisen.

Net zoals we achter de rechtvaardige inspanningen van de Freedom Flotilla staan die honderden artsen, leraren, advocaten en internationale mensenrechtenactivisten uit meer dan 40 landen bijeenbrengt om het beleg van Gaza te doorbreken door over de Middellandse Zee te varen met 5500 ton broodnodige humanitaire hulp.

We hebben het recht om te land en ter zee de Palestijnen te steunen in hun verzet tegen uitroeiing.

De International Solidarity Movement blijft activisten ontvangen in de bezette gebieden om te dienen als een beschermende aanwezigheid – als pleitbezorgers en getuigen – tegen het geweld van koloniaal kolonialisme. Vanwege dit werk worden we vaak als opruiend beschouwd. President Biden gaf een verklaring uit waarin hij beweerde dat de studentenkampementen gewelddadig en destructief zijn en Israëlische kranten publiceerden de namen van Flotilla-deelnemers en schilderden hen af als terroristen. Maar we verenigen ons met een verscheidenheid aan tactieken die gebaseerd zijn op vrijheid en veerkracht en die continenten en internationale wateren overstijgen omwille van onze menselijkheid… en die van jullie.

Beschouw dit als een formele uitnodiging aan studenten die betrokken zijn bij de kampementen, de honderden flotilla-activisten die uitvaren en iedereen die werkt aan een rechtvaardige vrede in Palestina. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en er gaat niets boven ter plekke zijn, dus overweeg deze zomer om wat tijd met ons door te brengen op de Westelijke Jordaanoever. We beloven je dat het een ervaring is die je niet op de campus zult krijgen.

Topfoto: Studentenkampement ter ondersteuning van Gaza op de campus van City College of New York. Credit: David Dee Delgado/Reuters.


“We hebben te veel geleden”: Vrijdagprotesten gaan door in Kafr Qaduum

Bron: Internationale Solidariteitsbeweging (ISM)  1 maart 2024 

Kafr Qaduum – Het is vrijdag en de oproep tot gebed klinkt in het plattelandsdorp Kafr Qaduum, ten westen van Nablus in het noordelijke deel van de Westelijke Jordaanoever. De straten zijn rustig, leeg op wat spelende kinderen en een paar auto’s na die vroeg op weg zijn naar de masjid. Rond 11 uur verzamelen enkele mannen en jongens zich en drinken koffie aan de hoofdweg naast de deur. Jongere kinderen spelen en lachen. Het tafereel ziet er kalm en verwachtingsvol uit, met een onderliggende spanning. Zoals elke vrijdag marcheren de dorpelingen na het gebed uit protest tegen de afsluiting van de hoofdweg van hun dorp en tegen de Israëlische bezetting.

Continue reading ““We hebben te veel geleden”: Vrijdagprotesten gaan door in Kafr Qaduum”

Stopzetten van UNRWA-hulp: een gecoördineerde politieke en economische aanval

Bron: ISM-Gaza 
palsolidarity.org 2 februari 2024 ~~~ 

Amper een paar uur na de uitspraak van het ICJ dat Israël ‘aannemelijk’ genocide pleegt in Gaza en het land opdraagt ‘onmiddellijke en effectieve maatregelen’ te nemen om de dringend noodzakelijke basisvoorzieningen en humanitaire hulp naar de belegerde strook mogelijk te maken, begon de apartheidsstaat met een tijdig georkestreerde aanval op de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA). Dit leidde ertoe dat 15 westerse landen hun financiering aan de organisatie opschortten op een cruciaal moment.

Laten we duidelijk zijn, dit is niet alleen een wraakactie na de uitspraak van het ICJ en een poging om de aandacht af te leiden van de genocide die Israël uitvoert, maar ook een politieke aanval om zich te ontdoen van een instelling die het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen en hun fundamentele bestaan vastlegt, waarvan Israël wil dat de wereld het vergeet. UNRWA werd opgericht na de Nakba (catastrofe) van 1948 en heeft generaties Palestijnen de status van “vluchteling” verleend.

Het stopzetten van de hulp van Westerse landen is een nieuwe aanval op de Palestijnen en een voortzetting van de krankzinnige en eenzijdige steun van Westerse bondgenoten voor het genocidale programma van Israël en haar wil om de inheemse bevolking uit te roeien van het land dat ze heeft gestolen. Nu er echter een juridisch bindende uitspraak op tafel ligt, zou deze actie van westerse regeringen niet alleen in strijd kunnen zijn met de maatregelen die zijn bevolen door het VN-hof, maar ook met het Genocideverdrag.

Als grootste hulporganisatie in Gaza is UNRWA van cruciaal belang voor ontheemde Palestijnen. Het biedt nu onderdak aan meer dan 1 miljoen ontheemden, naast voedsel en basisgezondheidszorg. In de context van Gaza, waar na bijna 4 maanden van aanvallen door de Israëlische bezetting meer dan 26.000 mensen werden gedood en meer dan 65.000 gewond raakten, zijn de gevolgen van het verlies van financiering door UNRWA ernstig, aangezien UNRWA humanitaire hulp biedt aan 2 miljoen Palestijnen, bijna de gehele bevolking van Gaza. De commissaris-generaal van UNRWA, Philippe Lazzarini, benadrukte de gruwelijke aard van deze acties en verklaarde dat “de Palestijnen in Gaza deze bijkomende collectieve straf niet nodig hadden. Dit bevlekt ons allemaal.”

Ongeveer 15 landen kondigden verlagingen van de financiering aan: onder leiding van de VS (de grootste donor van UNRWA), volgden Canada, Australië, het VK, Duitsland, Italië, Nederland, Japan en andere landen. Ondertussen hebben Frankrijk en de EU aangekondigd dat ze hun financiering aan UNRWA in de komende periode zullen herzien. Ierland, Noorwegen en Spanje verklaarden niet van plan te zijn om de financiering op te schorten. De Noorse minister van Buitenlandse Zaken, Espen Barth Eide, zei dat het stopzetten van de financiering neerkomt op een collectieve bestraffing en Michael Fakhri, de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel, schreef op X dat “hongersnood nu onvermijdelijk is”.

UNRWA heeft ongeveer 33.000 mensen in dienst, waarvan 13.000 in Gaza. De UNRWA-faciliteiten in de strook zijn herhaaldelijk en opzettelijk getroffen door Israëlische aanvallen, waarbij 372 ontheemde Palestijnen die daar onderdak vonden, om het leven kwamen. Tijdens de aanvallen zijn ook 152 VN-medewerkers gedood. Het Bureau heeft gewaarschuwd dat de humanitaire hulp eind februari zal worden stopgezet als de fondsen niet worden hersteld.

Dit is de laatste aanval van de Israëlische regering op de organisatie, waarbij Netanyahu nu openlijk oproept tot de “beëindiging” van de missie van de organisatie. Tijdens een discussie in het Israëlische parlement begin januari 2024, riep Noga Arbell, een voormalige ambtenaar van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, op tot de vernietiging van UNRWA, verklarend: “het zal onmogelijk zijn om deze oorlog te winnen als we UNRWA niet vernietigen. En deze vernietiging moet onmiddellijk beginnen… UNRWA-taken kunnen niet worden overgedragen, ze moeten worden geannuleerd.”

‘Het zal onmogelijk zijn om deze oorlog te winnen als we UNRWA niet vernietigen’, zegt voormalige Israëlische ambtenaar

De Organisatie heeft niet alleen een netwerk van sociale diensten die, vooral in Gaza, door geen enkele andere organisatie kunnen worden geleverd, maar heeft ook een historische herinnering en een symbolische rol omdat het het recht op terugkeer van het Palestijnse volk bewaart. Dit is echter een recht dat de kinderen van de diaspora niet kan worden ontnomen, met of zonder deze instelling. UNRWA nu ontmantelen zal alleen maar dienen om Israëls strategie te bevorderen om Palestijnen uit te hongeren en voor eens en voor altijd van hun land te verdrijven. Het is cruciaal om te erkennen dat het recht op terugkeer van de Palestijnen is vastgelegd in het internationaal recht en expliciet wordt vermeld in resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de VN:

“Vluchtelingen die naar hun huizen willen terugkeren en in vrede met hun buren willen leven, moet worden toegestaan dit zo snel mogelijk te doen, en er moet compensatie worden betaald voor de bezittingen van degenen die ervoor kiezen niet terug te keren en voor verlies van of schade aan eigendommen die, volgens de beginselen van internationaal recht of billijkheid, moet worden vergoed door de verantwoordelijke regeringen of autoriteiten.”

Alle politieke en economische aanvallen om UNRWA te ondermijnen kunnen weliswaar de uitvoering van Israëls plan vergemakkelijken, maar zijn in strijd met de internationaal erkende rechten van het Palestijnse volk.

Topfoto: Een UNRWA-school veranderd in een schuilplaats voor ontheemde Palestijnen, januari 2024. @UNRWA


gerelateerd (berichten in subarchief ‘Palestina’):


Dringende oproep van families van Palestijnse gevangenen

Bron: International Solidarity Movement [ISM] 
palsolidarity.org 14 januari 2024 ~~~ 

De International Solidarity Movement (ISM) is benaderd door de “Movement to Save the Prisoners” met een dringend verzoek om de huidige crisis van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen onder de aandacht te brengen.

Continue reading “Dringende oproep van families van Palestijnse gevangenen”

ICJ Dag 2: Israëls verdediging tegen beschuldiging van genocide (analyse)

Bron: ISM-mediateam
palsolidarity.org 13 januari 2024 ~~~.

Een dag na een huiveringwekkende presentatie door het juridische team van Zuid-Afrika, dat een veelomvattende zaak opbouwde tegen Israël voor genocidale intenties en daden die neerkomen op genocide op de Palestijnse bevolking in Gaza, nam Israël plaats voor de 15-koppige jury om te proberen de wereld ervan te overtuigen dat 3 maanden van gemechaniseerde, meedogenloze massamoord aan de kwalificatie genocide zou moeten ontsnappen. Ondanks een overvloed aan documentair bewijs ervoor, beweerde Israël voor de rechtbank dat het geen genocide pleegt in Gaza.

Continue reading “ICJ Dag 2: Israëls verdediging tegen beschuldiging van genocide (analyse)”

“Waar stopt het?” – Water in Um Al-Khair

Bron: ISM-Palestina 
palsolidarity.org 28 november 2023 ~~~ 

Dorpelingen in Um Al-Khair worden herhaaldelijk verhinderd om hun schapen te laten grazen aan de rand van het dorp. Bij een van deze recente incidenten vielen kolonisten de Palestijnse herders aan, en samen met Israëlische politie en ambtenaren van de civiele administratie beweerden ze dat de waterinfrastructuur van het dorp zich op kolonistengrond bevond, en dreigden ze dat de inwoners van Um Al-Khair de toegang ontzegd zou worden.

Continue reading ““Waar stopt het?” – Water in Um Al-Khair”

Mensenrechtenactivist beschuldigd van steun aan terreur

Bron: ISM-palestina, palsolidarity.org 24 november 2023 ~~~

Alison Russell, een in Schotland geboren Belgisch staatsburger en mensenrechtenactiviste, werd door de Israëlische bezettingsautoriteiten aangehouden toen ze de sloop van een huis in Masafer Yatta, in de zuidelijke Hebron Heuvels van de bezette Westelijke Jordaanoever, documenteerde.

Continue reading “Mensenrechtenactivist beschuldigd van steun aan terreur”

Wie houdt Israël verantwoordelijk voor zijn misdaden?

ISM-Palestina, 
Palsolidariteit.org 23 november 2023 ~~~

Op dinsdagavond voerden de Israëlische bezettingstroepen een militaire operatie uit die 10 aaneengesloten uren duurde en resulteerde in de dood van 6 Palestijnen en de vernietiging van de infrastructuur van het kamp – straten en wegen, beschieting van de al-Balaawneh Diwan, en twee andere huizen.

Continue reading “Wie houdt Israël verantwoordelijk voor zijn misdaden?”