De Duitse regering verbiedt en ontbindt het Samidoun International Network of Solidarity with Political Prisoners.

Bron: Samidoun.net 2 november 2023 ~~~

Vandaag kondigde Nancy Faeser, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken (bekend van meerdere anti-Arabische propagandacampagnes), een verbod aan op Samidoun:

Het verbod op Samidoun door Duitse ambtenaren is actieve deelname aan de voortdurende genocide op Gaza. Het doel van zo’n verbod is het onderdrukken van afwijkende meningen met de volle kracht van de staat. Het gaat hand in hand met een verbod op demonstraties, politie die mensen op straat aanvalt omdat ze een kuffiyeh dragen of een Palestijnse vlag, het verbod om te zeggen ” From the river to the sea, Palestine will be free,” het opleggen van politieke verboden, de pogingen om activisten te deporteren of hun verblijfsvergunning te ontnemen.

Dit alles is medeplichtigheid aan en deelname aan genocide. Terwijl we vandaag met u spreken, hebben Israëlische bezettingstroepen net een nieuw bloedbad aangericht in het vluchtelingenkamp al-Bureij in het midden van Gaza, waarbij ze 30 huizen in een dichtbevolkt kamp bombardeerden. De Duitse staat en het ministerie van Binnenlandse Zaken kiezen ervoor om deze aanvallen te steunen door een campagne van terreur en onderdrukking te voeren tegen degenen die zich durven uit te spreken tegen deze voortdurende misdaden, die mensen willen mobiliseren om een einde te maken aan vernietiging, oorlog, bezetting en kolonialisme.

De Duitse staat en alle imperialistische machten, die het voorbeeld volgen van de Amerikaanse president Biden, zijn niet alleen partners in het belasteren en ontmenselijken van het Palestijnse volk, maar ook in de moorddadige oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid van het bezettingsregime. Medeplichtigheid aan genocide is illegaal onder internationaal recht, net als de vervolging van organisaties omdat ze zich verzetten tegen apartheid, en we zijn vastbesloten om Duitsland verantwoordelijk te houden voor zijn wandaden tegen niet alleen Samidoun, maar het Palestijnse volk als geheel.

Deze aanval zou een ernstige zorg moeten zijn voor iedereen die politiek werk verricht, vooral voor Palestijnse bevrijding. Het is bedoeld om een norm in te voeren waarin organisaties verboden kunnen worden voor het organiseren van demonstraties, lezingen, het publiceren van posters en zich bezig te houden met volledig publiek en politiek werk dat de Duitse staat en haar medeplichtigheid aan Israëlische oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en voortdurende genocide in Gaza uitdaagt. Het komt op een moment dat meer mensen dan ooit zich uitspreken voor gerechtigheid en bevrijding in Palestina en is bedoeld als een aanval op de beweging als geheel.

Als het mogelijk is om Samidoun te verbieden, dan is het mogelijk om elke politieke organisatie en groep in Duitsland te verbieden die de politiek van de Duitse staat en zijn imperialistische rol uitdaagt. Deze actie gaat hand in hand met de voortdurende levering van bommen door de Verenigde Staten aan het Palestijnse volk in Gaza.

Het is bedoeld om de Israëlische oorlogvoering te ondersteunen door het Palestijnse volk de steun van het volk op straat te ontnemen.

Dit is ook een racistische aanval op de Palestijnse en Arabische gemeenschap. Samidoun in Duitsland wordt geleid door Palestijnse vluchtelingenjongeren, en de Duitse media zijn bezig met een schaamteloos racistische lastercampagne bedoeld om de meest racistische en fascistische krachten in het land op te hitsen tegen de Palestijnse gemeenschap, die de grootste is in Europa. De politie in Berlijn is bezig met een voortdurende, gerichte en offensieve aanval op Arabische buurten en gemeenschappen. Samidoun activisten hebben te maken gehad met ernstige repressie, zoals Zaid Abdulnasser die werd bedreigd met het intrekken van zijn verblijfsvergunning en Musaab Abu Atta die een politiek verbod kreeg opgelegd. Andere activisten werden bedreigd met deportatie voor het bijwonen van protesten en evenementen. Dit verbod is bedoeld om de gemeenschappen het zwijgen op te leggen door terreur en angst, om de stem van de jeugd te onderdrukken en om de meest racistische en fascistische krachten tegen het Palestijnse volk te versterken, zowel in Duitsland als in Palestina.

De aanval op Samidoun maakt deel uit van de aanval op het Palestijnse volk als geheel. Het weerspiegelt de imperialistische belangen van de Duitse staat. Verre van het uiten van een gevoel van schuld of verantwoordelijkheid voor nazi-misdaden en genocide, toont deze actie de agressieve betrokkenheid van de Duitse staat bij en de bevordering van racisme, onderdrukking en oorlogsmisdaden. We moeten duidelijk zijn: De Duitse overheid heeft geen legitimiteit of autoriteit om te spreken over mensenrechten, vrijheden of democratie. Het is erop uit om al deze zaken te ontnemen aan iedereen die zich uitspreekt tegen de genocide en het kolonialisme in Palestina.

Samidoun is ook in het bijzonder het doelwit omdat we opkomen voor de Palestijnse gevangenen, in de frontlinies van de strijd, geconfronteerd met onderdrukking, en onze solidariteit met en de legitimiteit van het Palestijnse verzet uitdrukken. Terwijl Duitsland de Palestijnse gemeenschap onderdrukt en Samidoun verbiedt, hebben zijn officiële buitenposten in het buitenland vaak geprobeerd de Palestijnse politiek te beïnvloeden en te sturen door middel van voorwaardelijke financiering en soortgelijke koloniale activiteiten. Door dit verbod wil de Duitse staat niet alleen genocide steunen, maar zelfs verbaal verzet tegen die genocide criminaliseren. Het Palestijnse volk heeft, net als alle gekoloniseerde en onderdrukte volkeren, het recht om zich te verzetten om zichzelf en hun land te bevrijden van kolonialisme en bezetting, vanaf de rivier de Jordaan tot aan de middelandse zeekust. Zij die zich verzetten tegen bezetting en onderdrukking – het Palestijnse verzet – zijn niet alleen helden van het Palestijnse volk, ze zijn verdedigers van de hele mensheid.

Op dit moment roepen we alle activisten en supporters van Palestina, en iedereen die geeft om vrijheid en rechtvaardigheid, op om zich uit te spreken tegen de genocide in Gaza, om zich uit te spreken tegen het verbod op Samidoun en om luid en duidelijk te bevestigen dat Palestina vrij zal zijn van de rivier tot aan de zee, en dat Palestijnen het recht hebben om zich te verzetten tegen bezetting en onderdrukking. Door deze actie, door herhaalde eisen van de politie aan organisatoren van protesten, wil de Duitse staat deze waarheden en deze realiteit onderdrukken. Ze willen ons stilzwijgen en zelfs onze medeplichtigheid veiligstellen, en dat zullen we niet toestaan.

We herhalen onze woorden na de aankondiging van de Duitse Kanselier Olaf Scholz om Samidoun te verbieden: In het Arabisch betekent het woord “Samidoun,” zij die standvastig zijn. We gebruiken deze naam om te verwijzen naar de Palestijnse gevangenen die achter tralies blijven en vechten voor vrijheid. Vandaag bevestigen we dat we standvastig en toegewijd zullen blijven aan het Palestijnse volk, tot de overwinning, terugkeer en bevrijding.

Word lid van het @samidounnetwork kanaal op Telegram https://t.me/samidounnetwork

Kalender van verzet voor Palestina!
Evenementen en acties over de hele wereld

Topfoto: Beelden: Pancarta de apoyo a Samidoun Alemaina tijdens een manifestatie in Madrid