Stopzetten van UNRWA-hulp: een gecoördineerde politieke en economische aanval

Bron: ISM-Gaza 
palsolidarity.org 2 februari 2024 ~~~ 

Amper een paar uur na de uitspraak van het ICJ dat Israël ‘aannemelijk’ genocide pleegt in Gaza en het land opdraagt ‘onmiddellijke en effectieve maatregelen’ te nemen om de dringend noodzakelijke basisvoorzieningen en humanitaire hulp naar de belegerde strook mogelijk te maken, begon de apartheidsstaat met een tijdig georkestreerde aanval op de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA). Dit leidde ertoe dat 15 westerse landen hun financiering aan de organisatie opschortten op een cruciaal moment.

Laten we duidelijk zijn, dit is niet alleen een wraakactie na de uitspraak van het ICJ en een poging om de aandacht af te leiden van de genocide die Israël uitvoert, maar ook een politieke aanval om zich te ontdoen van een instelling die het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen en hun fundamentele bestaan vastlegt, waarvan Israël wil dat de wereld het vergeet. UNRWA werd opgericht na de Nakba (catastrofe) van 1948 en heeft generaties Palestijnen de status van “vluchteling” verleend.

Het stopzetten van de hulp van Westerse landen is een nieuwe aanval op de Palestijnen en een voortzetting van de krankzinnige en eenzijdige steun van Westerse bondgenoten voor het genocidale programma van Israël en haar wil om de inheemse bevolking uit te roeien van het land dat ze heeft gestolen. Nu er echter een juridisch bindende uitspraak op tafel ligt, zou deze actie van westerse regeringen niet alleen in strijd kunnen zijn met de maatregelen die zijn bevolen door het VN-hof, maar ook met het Genocideverdrag.

Als grootste hulporganisatie in Gaza is UNRWA van cruciaal belang voor ontheemde Palestijnen. Het biedt nu onderdak aan meer dan 1 miljoen ontheemden, naast voedsel en basisgezondheidszorg. In de context van Gaza, waar na bijna 4 maanden van aanvallen door de Israëlische bezetting meer dan 26.000 mensen werden gedood en meer dan 65.000 gewond raakten, zijn de gevolgen van het verlies van financiering door UNRWA ernstig, aangezien UNRWA humanitaire hulp biedt aan 2 miljoen Palestijnen, bijna de gehele bevolking van Gaza. De commissaris-generaal van UNRWA, Philippe Lazzarini, benadrukte de gruwelijke aard van deze acties en verklaarde dat “de Palestijnen in Gaza deze bijkomende collectieve straf niet nodig hadden. Dit bevlekt ons allemaal.”

Ongeveer 15 landen kondigden verlagingen van de financiering aan: onder leiding van de VS (de grootste donor van UNRWA), volgden Canada, Australië, het VK, Duitsland, Italië, Nederland, Japan en andere landen. Ondertussen hebben Frankrijk en de EU aangekondigd dat ze hun financiering aan UNRWA in de komende periode zullen herzien. Ierland, Noorwegen en Spanje verklaarden niet van plan te zijn om de financiering op te schorten. De Noorse minister van Buitenlandse Zaken, Espen Barth Eide, zei dat het stopzetten van de financiering neerkomt op een collectieve bestraffing en Michael Fakhri, de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel, schreef op X dat “hongersnood nu onvermijdelijk is”.

UNRWA heeft ongeveer 33.000 mensen in dienst, waarvan 13.000 in Gaza. De UNRWA-faciliteiten in de strook zijn herhaaldelijk en opzettelijk getroffen door Israëlische aanvallen, waarbij 372 ontheemde Palestijnen die daar onderdak vonden, om het leven kwamen. Tijdens de aanvallen zijn ook 152 VN-medewerkers gedood. Het Bureau heeft gewaarschuwd dat de humanitaire hulp eind februari zal worden stopgezet als de fondsen niet worden hersteld.

Dit is de laatste aanval van de Israëlische regering op de organisatie, waarbij Netanyahu nu openlijk oproept tot de “beëindiging” van de missie van de organisatie. Tijdens een discussie in het Israëlische parlement begin januari 2024, riep Noga Arbell, een voormalige ambtenaar van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, op tot de vernietiging van UNRWA, verklarend: “het zal onmogelijk zijn om deze oorlog te winnen als we UNRWA niet vernietigen. En deze vernietiging moet onmiddellijk beginnen… UNRWA-taken kunnen niet worden overgedragen, ze moeten worden geannuleerd.”

‘Het zal onmogelijk zijn om deze oorlog te winnen als we UNRWA niet vernietigen’, zegt voormalige Israëlische ambtenaar

De Organisatie heeft niet alleen een netwerk van sociale diensten die, vooral in Gaza, door geen enkele andere organisatie kunnen worden geleverd, maar heeft ook een historische herinnering en een symbolische rol omdat het het recht op terugkeer van het Palestijnse volk bewaart. Dit is echter een recht dat de kinderen van de diaspora niet kan worden ontnomen, met of zonder deze instelling. UNRWA nu ontmantelen zal alleen maar dienen om Israëls strategie te bevorderen om Palestijnen uit te hongeren en voor eens en voor altijd van hun land te verdrijven. Het is cruciaal om te erkennen dat het recht op terugkeer van de Palestijnen is vastgelegd in het internationaal recht en expliciet wordt vermeld in resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de VN:

“Vluchtelingen die naar hun huizen willen terugkeren en in vrede met hun buren willen leven, moet worden toegestaan dit zo snel mogelijk te doen, en er moet compensatie worden betaald voor de bezittingen van degenen die ervoor kiezen niet terug te keren en voor verlies van of schade aan eigendommen die, volgens de beginselen van internationaal recht of billijkheid, moet worden vergoed door de verantwoordelijke regeringen of autoriteiten.”

Alle politieke en economische aanvallen om UNRWA te ondermijnen kunnen weliswaar de uitvoering van Israëls plan vergemakkelijken, maar zijn in strijd met de internationaal erkende rechten van het Palestijnse volk.

Topfoto: Een UNRWA-school veranderd in een schuilplaats voor ontheemde Palestijnen, januari 2024. @UNRWA


gerelateerd (berichten in subarchief ‘Palestina’):


ICJ Dag 2: Israëls verdediging tegen beschuldiging van genocide (analyse)

Bron: ISM-mediateam
palsolidarity.org 13 januari 2024 ~~~.

Een dag na een huiveringwekkende presentatie door het juridische team van Zuid-Afrika, dat een veelomvattende zaak opbouwde tegen Israël voor genocidale intenties en daden die neerkomen op genocide op de Palestijnse bevolking in Gaza, nam Israël plaats voor de 15-koppige jury om te proberen de wereld ervan te overtuigen dat 3 maanden van gemechaniseerde, meedogenloze massamoord aan de kwalificatie genocide zou moeten ontsnappen. Ondanks een overvloed aan documentair bewijs ervoor, beweerde Israël voor de rechtbank dat het geen genocide pleegt in Gaza.

Continue reading “ICJ Dag 2: Israëls verdediging tegen beschuldiging van genocide (analyse)”

Rachel Corrie: Gerechtigheid voor de Palestijnen is de enige weg vooruit, zeggen de ouders van de Amerikaanse activiste.

Bron: Umar Farooq 
Middle East Monitor 22 maart 2023 ~~~~.

Ouders van activiste gedood door Israëlische bulldozer zeggen dat er parallellen zijn tussen de dood van hun dochter en andere Amerikaanse burgers gedood door Israëlische troepen.

Continue reading “Rachel Corrie: Gerechtigheid voor de Palestijnen is de enige weg vooruit, zeggen de ouders van de Amerikaanse activiste.”

Maleisië pakt Mossad-team op en bevrijdt ontvoerde Palestijnse activist

Bron: presstv.ir 18 oktober 2022 ~~~

Maleisische autoriteiten hebben de vrijlating bewerkstelligd van een Palestijnse activist die door agenten van de Israëlische spionagedienst werd ontvoerd wegens vermeende banden met de gewapende vleugel van de Palestijnse verzetsbeweging Hamas.

Continue reading “Maleisië pakt Mossad-team op en bevrijdt ontvoerde Palestijnse activist”

Uitdagingen voor Palestijnen zullen in 2020 waarschijnlijk niet afnemen

Bron: Ramzy Baroud
op arabnews 22 december 2019 ~~~ 

Het jaar 2019 was bepalend voor Palestina en Israël. Ondanks de gebruikelijke politieke stagnatie van het Palestijnse leiderschap, hebben twee factoren ertoe bijgedragen om het jaar bijzonder bewogen en ook vooruitziend te maken: de ongekende politieke machtsstrijd in Israël en de totale Amerikaanse terugtrekking uit zijn zelfverklaarde rol als een ‘eerlijke vrede’ makelaar.”

Sinds zijn eerste dag in functie heeft de Amerikaanse president Donald Trump geen geheim gemaakt van zijn wens om de rechtse agenda van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu volledig te omarmen. Hoewel het proces eerder begon, is 2019 getuige geweest van de volledige ineenstorting van het traditionele Amerikaanse buitenlands beleid, dat bijna drie decennia berustte op het principe van een onderhandelde politieke oplossing.

Continue reading “Uitdagingen voor Palestijnen zullen in 2020 waarschijnlijk niet afnemen”